Учёт

С 25 декабря 2019 года для работы в ИС ЭСФ надо обновить NCALayer до версии 1.1

1565

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»! КГД МФ РК доводит до Вашего сведения, что 24.12.2019 года с 22:00 до 25.12.2019 года 00:15 часов по времени г. Нур-Султан информационная система «Электронные счет-фактуры» будет не доступна, в связи с обновлением системы.


Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов МФ РК доводит до Вашего сведения, что было произведено обновление модуля ИС ЭСФ в NCALayer до версии 1.1. В связи с чем, 24.12.2019 года с 22:00 до 25.12.2019 года 00:15 часов по времени г. Нур-Султан, будет произведено обновление информационной системы «Электронные счета фактуры».

Для последующей работы в системе вам необходимо будет обновить версию модуля ЭСФ в программном обеспечении NCALayer согласно следующей инструкции:

Шаг 1. Осуществите выход из NCALayer (в нижнем правом углу экрана нажмите правой кнопкой мыши на иконку NCALayer и выберите «Выход»).

Шаг 2. Запустите NCALayer повторно. При запуске NCALayer вам будет доступен список модулей, требующих обновление.

Шаг 3. Выберите «Модуль ЭСФ» и нажмите на кнопку «Скачать обновления».

Шаг 4. NCALayer запросит перезапуск программного обеспечения. Нажмите на кнопку «Перезапустить».

В результате обновленная версия модуля ЭСФ будет установлена в NCALayer и вы сможете начать работу на веб-портале ИС ЭСФ.

 

 

Құрметті «Электронды шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінің пайдаланушылары! ҚР ҚМ МКК назарларыңызға 24.12.2019 жылдың Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 22:00 бастап 25.12.2019 жылдың 00:15 уақытына дейін ЭШФ АЖ қолжетімсіз болатынын хабарлайды.

Құрметті салық төлеушілер!

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті сізге NCALayer-дегі ЭШФ АЖ Модулінің 1.1 нұсқасына жаңартылатының хабарлайды. Осыған байланысты, 24.12.2019 ж. сағат 22:00-ден 25.12.2019 ж. сағат 00:15-ке дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі жаңартылатын болады.

Жүйеде жұмыс істеу үшін келесі нұсқауларға сәйкес NCALayer бағдарламалық жасақтамасындағы ЭШФ модулінің нұсқасын жаңарту қажет:

1-қадам. NCALayer-ден шығу (экранның төменгі оң жақ бұрышында, NCALayer белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, «Шығу» таңдаңыз).

2-қадам. NCALayer бағдарламасын қайтадан іске қосыңыз. NCALayer бағдарламасын іске қосқан кезде жаңартуды қажет ететін модульдердің тізімін көресіз.

3-қадам. «ЭШФ модулін» таңдаңыз және «Жаңартуларды жүктеу» түймесін басыңыз.

4-қадам. NCALayer бағдарламалық жасақтаманы қайта іске қосуды сұрайды. «Қайта іске қосу» түймесін басыңыз.

Нәтижесінде, ЭШФ модулінің жаңартылған нұсқасы NCALayer-де орнатылады және сіз ЭШФ АЖ веб-порталында жұмыс істей аласыз.Dear Users of the "E-invoicing" Information System! SRC MF RK kindly informs that on December 24, 2019 from 22.00 to December 25 00.15 Nur-Sultan time the E-invoicing Information System will be unavailable.

The State Revenue Committee of the Ministry of Finance of the RK informs you that the "E-invoicing" module in NCALayer utilite was updated to version 1.1. In accordance with that, from December 24, 2019 from 22:00 to December 25, 2019 00:15 hours, the time of the city of Nur-Sultan, the information system "E-invoicing" will be updated.

For further work in the system, you will need to update the Electronic invoice module version in the NCALayer software according to the following instructions:

Step 1. Exit NCALayer (in the lower right corner of the screen, right-click on the NCALayer icon and select "Exit").

Step 2. Run NCALayer again. When you start NCALayer, you will see a list of modules that require updating.

Step 3. Select “Electronic invoice Module” and click on the “Download Updates” button.

Step 4. NCALayer will request a software restart. Click on the “Restart” button.

As a result, the updated version of the Electronic invoice module will be installed in NCALayer and you can start working on the EI IS web portal.

In this connection, in the specified period "E-invoicing" Information System will be unavailable.

We apologize for any inconvenience caused!

Видеокурс: Электронные счета-фактуры от А до Я