Главные события месяца

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Расчет ОПВ, соцотчислений и ОППВ в 2019 году с учетом корректировки в 90% при доходе в 25 МРП

При расчете ОПВ, СО, ОППВ в 2019 году применять 90% корректировку не нужно

 

Постановлением Правительства РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» от 8 мая 2019 года № 263 внесены изменения по исключению применения 90% корректировки по ИПН при расчете пенсионных взносов, социальных отчислений и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Порядок определения объекта исчисления для расчета социальных отчислений, ОПВ, ОППВ установлены в Правилах исчисления и перечисления.


Внесены изменения по исключению 90% корректировки как на текущий 2019 год, так и на предстоящий 2020 год.


Норма по исключению корректировки по СО, ОПВ, ОППВ с 2019 года распространяется на отношения с 8 января 2019 года. 


Таким образом, при расчете  ОПВ, СО, ОППВ в 2019 году применять 90% корректировку не нужно.


ДГД по ЗКО


2019 жылғы 8 мамырдағы № 263 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Үкімет қаулысымен зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу кезінде ЖТС бойынша 90% түзетулерді қолдануды алып тастау бойынша күтілетін өзгерістер енгізілді.

Объектісін анықтау тәртібі есептеу есептеу үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару Ережесінде (2004 жылдың 21 маусымындағы № 683 ҚР ҮҚ) орнатылған.

ҚР Үкіметінің №683 қаулысымен ағымдағы 2019 жылға да, сондай-ақ алдағы 2020 жылға да 90% түзетулерді алып тастау бойынша өзгерістер енгізілді.

Нормасы болдырмау бойынша түзету бойынша 2019 жылғы қатынастарға таралады 8 қаңтарынан бастап 2019 жылғы.​

2019 жылда ӘА бойынша түзетуді болдырмау нормасы 2019 жылғы 8 қаңтарынан бастап қатынастарға таралады.​

Осылайша, 2019 жылы әлеуметтік аударымдарды есептегенде 90% түзету қолдануға керек емес.

Кәсіптік зейнетақы жарналарын санау үшін есептеу объектісін анықтау тәртібі Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыру ережесінде (2014 жылдың 26 наурызындағы № 255 ҚР ҮҚ) орнатылған.

ҚР №255 қаулысына ағымдағы 2019 жылға да, алдағы 2020 жылға да 90% түзетулерді  алып тастау бойынша өзгерістер енгізілді.

2019 жылда МКЗЖ бойынша түзетуді болдырмау нормасы 2019 жылғы 8 қаңтарынан бастап қатынастарға таралады.​

Осылайша, 2019 жылы МКЗЖ есептеу кезінде 90% түзету қолдануға керек емес.


МЗЖ және МКЗЖ есептеу тәртібі Есептеу және аудару ережесінде (2013 жылдың 18 қазанындағы № 1116 ҚР ҮҚ) орнатылған.

ҚР Үкіметінің №1116 қаулысына ағымдағы 2019 жылға да, алдағы 2020 жылға да 90% түзетулерді алып тастау бойынша өзгерістер енгізілді.

2019 жылда МЗЖ бойынша түзетуді болдырмау нормасы 2019 жылғы 8 қаңтарынан бастап қатынастарға таралады.​

Осылайша, 2019 жылы МЗЖ есептеу кезінде 90% түзетуді қолдануға керек емес.
Рассказать друзьям:

Возврат к списку