Учёт

Изменения с 1 июля 2019 года в Правилах выписки ЭСФ

12457

Департамент государственных доходов по Павлодарской области сообщает, что в мае 2019 года введен в действие приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 370 «Об утверждении Правил выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы». Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.


Очень важными изменениями для ТОО и ИП, которые занимаются торговлей товарами с обязательством по выписке ЭСФ, являются изменения, отраженные в пунктах 70 и 71 Правил, которые начнут действовать с 1 июля 2019 года.


Пункты 70 и 71 Правил касаются новых обязательств с 1 июля 2019 года для ТОО и ИП при реализации товаров по отражению источников происхождения товаров в ЭСФ, относящихся к признаку «2» – «в случае реализации товара, не включенного в перечень, а также товара, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которого не включен в перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС».

Ранее обязательство по отражению источников происхождения товаров при их реализации касалось только товаров, относящихся к признаку «1», т.е. находящихся в перечне изъятия.


В связи с тем, что большинство товаров относятся к признаку «2», необходимо уже сейчас принять возможные меры, чтобы исключить нарушение законодательства при реализации товаров после 1 июля 2019 года.


Департамент государственных доходов по Павлодарской области

 

 

2019 жылғы 1 шілдеден бастап ЭШФ жазып берудің қағидаларында өзгерістер

2019 жылғы мамырда Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 22 сәуірдегі № 370 «Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларын және оның нысанын бекіту туралы» бұйрығы қолданысқа енгізіледі. Бұйрық 1.01.2019 жылдан бастап туындаған құқықтық қатынастарға таралады.

ЭШФ шығару жөніндегі міндеттемесі бар тауарлар саудасымен айналысатын ЖШС және ЖК үшін өте маңызды өзгерістер - қағидалардың 70 және 71-тармақтарында көрсетілген өзгерістер болып табылады, олар 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап әрекет ете бастайды.

Тізбеге енгізілмеген тауарды, сондай - ақ ЕАЭО СЭҚ ТН коды және атауы ЕАЭО мүше мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тізбеге енгізілмеген тауарды өткізген жағдайда «2»-»белгісіне жататын ЭШФ-да тауарлардың шығу көздерін көрсету бойынша тауарларды өткізу кезінде 2019 жылғы 1 шілдеден бастап ЖШС және ЖК үшін қағидалардың 70 және 71-тармақтары жаңа міндеттемелерге қатысты болады.

Бұрын, тауарларды сату кезінде олардың шығу көздерін көрсету жөніндегі міндеттеме тек «1» белгісіне жататын, яғни «алу тізбесінде»тұрған тауарларға қатысты болды.

Тауарлардың көпшілігі «2» белгісіне қатысты болғандықтан, қазір 2019 жылғы 1 шілдеден кейін тауарларды өткізу кезінде заңнаманы бұзуды болдырмау үшін мүмкін болатын шараларды қабылдау қажет.