Учёт

Доклад Министра финансов РК Жамишева Б.Б. на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК

8536

ДОКЛАД

Министра финансов РК Жамишева Б.Б.

на расширенном заседании коллегии

Министерства финансов РК

с участием Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

 

Итоги работы Министерства финансов за 2009 год и задачи на 2010 год

 

г. Астана                                             4 февраля 2010 года

 

Қайырлы күн, Кәрім Қажымқанұлы,

Құрметті шақырылғандар, әріптестер!

 

Қазақстан үшін өткен жыл бір жағынан, әлемдік экономикалық дағдарыстың кесепатына байланысты туындап отырған әлеуметтік – экономикалық проблемаларға белсенді және жүйелікпен жауап беру, екінші жағынан, әлеуетті еселеп арттырудың, перспективаға бағытталған жаңа мүмкіндіктерді жасаудың уақыты болды.

Мұның бәрі жиналып келгенде Үкіметтің қызметінде көрініс тапты – Қаржы министрлігінің де, барлық мемлекеттік органдардың да алдына үлкен міндеттер қойылды.

Әрине қол жеткізгеніміз аз болған жоқ. Елбасымыз атап өткендей, ұлттық және трансұлттық компаниялардың мемлекеттік сатып алуында «қазақстандық мазмұнның» «бұрын-соңды болмаған» өсіміне қол жеткіздік,  «Ұлттық қордың арқасында дағдарысқа қарсы шараларды жүргізіп қана қойған жоқпыз, мемлекетке маңызды активтерді қайтардық, ал 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген Ресеймен және Беларусьпен Кеден одағының құрылуы – бұл қазақ­стандық барлық интеграциялық баста­малардың серіппелілігі.

Бірақ біздің алдымызда әлі де атқарар істеріміз көп. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына жолдауында қойған міндеттерді шешу жөніндегі жұмыстарды белсендіру қажет.

Бүгін біздің қызметіміздің 2009 жылғы қорытындысын шығаруға, сондай-ақ Президенттің тапсырмаларына байланысты мемлекеттік орган қызметінің және Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарын анықтауға рұқсат етіңіздер.

 

Прошлый год стал для Казахстана временем активного и системного реагирования на возникающие социально-экономические проблемы, связанные с вызовами мирового экономического кризиса, с одной стороны, и наращивания потенциала и создания новых возможностей, нацеленных на перспективу, - с другой.

И все это в совокупности нашло отражение в деятельности Правительства - перед Министерством финансов, как и перед всеми государственными органами, были поставлены большие задачи.

Конечно, достигнуто немало. Как отметил Глава государства мы добились «небывалого роста «казахстанского содержания» в госзакупках национальных и транснациональных компаний», «благодаря Нацфонду мы не только провели антикризисные меры, но и возвратили государству важные активы», а создание Таможенного союза с Россией и Беларусью, который вступил в силу с 1 января 2010 года – «это прорыв всех казахстанских интеграционных инициатив».

Но еще большее нам предстоит. Необходимо активизировать работу по решению задач, поставленных Президентом Республики Казахстан в своем послании народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем, новые возможности Казахстана».

Сегодня позвольте подвести итоги нашей деятельности за 2009 год, а также определить основные направления деятельности госоргана в свете поручений Президента и Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года.

1. Жалпы көрсеткіштер:

Қарыздардың түсуін есепке алмағанда 2009 жылда алдын ала деректер бойынша түсімдер  3 510,3 млрд.теңгені құрады (100,4% (пайызға) атқару). Кірістер 3 505,3 млрд.теңге немесе 100,5% (пайыз) түсті, жоспарлы 3 489,4 млрд.теңгеде жоспардың асыра орындалуы 16 млрд.теңгені құрады (Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда төмендеу 13,1% (пайызды) құрады немесе 539,1 млрд.теңгеге аз, бұл салық режимінің өзгеруі, сондай-ақ мұнайға салынатын экспорттық кеден бажын жою есебінен қалыптасты (бірінші слайд)). 2009 жылдың бірінші жарты жылдығында бюджеттің кіріс бөлігінің толығуы шағын және орта бизнесті тексеруге мараторий жағдайында өткендігін осы жерде атап өтейін.

Салық түсімдері 104,8% (пайызға) атқарылды және 2 228,7 млрд.теңгені құрады (жоспар 101,4 млрд.теңгеге асыра орындалды). Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда төмендеу 21,0% (пайызды) құрады немесе 90,8 млрд.теңгеге аз) (екінші слайд). 2008 жылмен салыстырғанда 2009 жылы салық ставкаларын төмендету салдарынан түсімдерді азайтуды есепке алмағанда 11,7% (пайыз) жете алынған жоқ.  

Анықтамалық: Салықтардың негізгі түрлері бойынша, айталық, іште өндірілетін тауарларға салынатын қосылған құн салығы - 35,2 млрд.теңгеге; кеден төлемдері мен салықтар - 30,2 млрд.теңгеге; табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер - 29,4 млрд.теңгеге асыра орындалу байқалып отыр.

Жол картасы шеңберінде жұмыс орындарын құру жөніндегі іс-шараларды іске асыруға байланысты еңбекақыдан алынатын салықтар бойынша жоспарлар 100% (пайызға) орындалғандығын немесе барлық өңірлер бойынша дерлік  асыра орындалғандығын атап өткен жөн. Айталық, жеке табыс салығы бойынша жоспар республика бойынша 101,8% (пайызға) орындалды. Әлеуметтік салық бойынша жоспар102,3% (пайызға) орындалды.

Анықтамалық: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің алдын ала деректері бойынша Жол картасы шеңберінде 258 585 жұмыс орны құрылды және орташа айлық төлемақысы 29,7 мың теңге  сомасында 182 738 адам жұмысқа орналастырылды.

2009 жылда бюджетке 575,4 млрд.теңге кеден төлемдері мен салықтар аударылды Жылдық болжамды тапсырманы орындау (545,3 млрд.теңге) 105,5% (пайызды) құрады. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 364,1 млрд.теңгеге немесе 38,8% (пайызға) аз аударылды.

Анықтамалық: 2008 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда кеден төлемдері мен салықтар түсімінің төмендеуі бірінші кезекте импорт көлемінің төмендеуімен шартталған. Кеден статистикасының 2009 жылғы алдын ала деректері бойынша импорт көлемі 2008 жылдың ұқсас кезеңінен 25,4% (пайызға) немесе 9,6 млрд. АҚШ долларына аз (2009 ж. – 28,3 млрд. АҚШ долл., 2008 ж. – 37,9 млрд. АҚШ долл.). Сондай-ақ кеден төлемдері мен салықтар түсімінің неғұрлым төмен деңгейіне азаюы жағына қарай бірқатар импорт бажының өзгеруі әсер етті. Айталық, 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда орташа арифметикалық тариф 7,2% (пайыздан) 6,6% (пайызға) дейін төмендеді.

Республикалық бюджетке төлемдердің түсу үлесі 36,7% (пайызды) құрады. 2008 жылмен салыстырғанда осы көрсеткіштің төмендеуі 6,9 пайыздық тармақты құрады. (үшінші слайд)

 

Тұтастай алғанда салық салу құрылымы және экономика құрылымы бүгінгі таңда шикізат секторынан көп салық қайтарымын болжап отыр. Бұл ретте бюджеттің шикізатқа жатпайтын кірістерінің әлеуетін арттыру қажет. Егер 2009 жылғы республикалық бюджеттің шығыстарын мұнай секторынсыз кірістермен салыстыратын болсақ, мұнайсыз тапшылық деп аталатын пайда болған тапшылық ЖІӨ-нің 9,7%-ын (пайызын) құрады (1 636,6 млрд. теңге). Ағымдағы жылы салық және кеден органдарының алдында шикізатқа жатпайтын кірістердің үлесі арттырылған кірістердің жоспарын орындау жөніндегі міндет тұр. Республикалық бюджеттің кірістерінде Ұлттық қордан алынатын трансферттің үлесі 2009 жылы 40 %-ды (пайызды) дерлік құрады, бірақ 2010 жылы біз бұл көрсеткіштің 35%-ға дейінгі деңгейде азаюын қамтамасыз етуіміз тиіс (трансферттің кіріс бойынша жоспарға ара қатынасы).    

По состоянию на 1 января 2010 года недоимка по налогам и платежам в бюджет составила 100 289,2 млн.тенге, в сравнении с началом года сумма недоимки увеличилась на 19 407,8 млн.тенге, или на 24,0% (Слайд 4).

Справочно: Основной рост недоимки приходится на корпоративный подоходный налог - с начала года увеличилась на 14 182,1 млн.тенге (доля в общем объеме недоимки - 55,4%) и НДС на товары внутреннего производства - увеличился на 3 387,6 млн.тенге (доля в общем объеме недоимки – 31,2%) в связи с доначислением сумм по актам проверок налоговых органов.

Недоимка по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды по состоянию на 1 января 2010 года составила 4 446,3 млн.тенге, по сравнению с 1 января 2009 года увеличилась на 133,4 млн.тенге или на 3,1%.

Расходы государственного бюджета по предварительным данным на 1 января 2010 года без учета погашения займов составили - 4 003,0 млрд.тенге, или 97,7% к плану финансирования на год.

В том числе расходы республиканского бюджета - 3 311,3 млрд.тенге, или 98,2 % к плану финансирования по платежам на год, местные бюджеты -2 100,9 млрд.тенге к плану финансирования - 2159,6  млрд.тенге и исполнены на 97,3% (Слайд 5). 

При запланированном дефиците в сумме 666,9 млрд.тенге дефицит фактически сложился в сумме 492,7 млрд. тенге. Сумма неосвоения по республиканскому бюджету составила 60,1 млрд.тенге, или по сравнению с прошлым годом увеличилась на 46,0 млрд.тенге.

Справочно: Факторы, повлиявшие на неисполнение бюджетных средств это объективные причины – 26,3 млрд.тенге (экономия по государственным закупкам, снижение фактической потребности на выплату по сравнению с прогнозной, экономия по фонду оплаты труда, не представление местными исполнительными органами, подтверждающих документов по целевым трансфертам), субъективные причины – 33,8 млрд.тенге (несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, из-за отсутствия конкурентной среды (отсутствие маркетингового анализа; несвоевременное проведение конкурсных процедур, перенесения сроков их проведения, срыв поставщиками условий договора, несвоевременное предоставления актов выполненных работ, счетов-фактур). (Слайд 6)

Как вы знаете в предыдущие финансовые годы администраторы республиканских бюджетных программ не на должном уровне контролировали освоение целевых трансфертов и механически перечисляли их местным исполнительным органам.

В 2009 году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса впервые между Акимами областей, городов Астаны и Алматы и первыми руководителями администраторов республиканских бюджетных программ были заключены соглашения о результатах по целевым трансфертам, в которых предусматривалась двухсторонняя ответственность за использование целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета и за достижение прямых и конечных результатов.

Остатки бюджетных средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета составили 56 млрд.тенге. Эти средства будут использоваться на финансирование продолжающихся инвестиционных проектов по принятым обязательствам 2009 года, согласно бюджетному законодательству.

Объем финансовой помощи, оказываемой регионам в виде целевых трансфертов с учетом уточнения республиканского бюджета в 2009 году, составил 753,4 млрд.тенге или в 1,6 раза больше чем за 2008 год.

Справочно: Из РБ по состоянию на 1 января 2010 года по предварительным данным перечислены целевые трансферты местным бюджетам в сумме 728,5 млрд.тенге, которые освоены местными исполнительными органами на сумму 713,7 млрд.тенге. Неисполнение составило 14,8 млрд.тенге, из них по целевым текущим трансфертам - 4,5 млрд.тенге, по целевым трансфертам на развитие - 10,3 млрд.тенге. (Слайд 7)

В рамках реализации Дорожной карты по предварительным данным из республиканского бюджета были перечислены средства местным исполнительным органам в сумме 134,7 млрд.тенге, которые освоены местными исполнительными органами в сумме 131,2 млрд.тенге, или 97,4% к сумме перечисленной из РБ.

Справочно: Сумма неосвоения составила 3,5 млрд.тенге, из них наибольшее неосвоение сложилось по ЮКО – 0,6 млрд.тенге, Кызылординской области – 0,5 млрд.тенге, ВКО, Алматинской, Жамбылской и ЗКО областях по 0,3 млрд.тенге.

По предварительным  данным МТСЗН на счет выделенных средств из РБ и софинансирования из местных бюджетов отремонтированы и прошли реконструкцию 856  объектов системы ЖКХ; проведен текущий ремонт на 1 681 объектов образования,  492 объектов здравоохранения,  55 объектов спорта, 206 объектов культуры, 44 объектов социальной сферы. (Слайд 8)

 

По Национальному фонду.

По состоянию на 1 января 2010 года активы Национального фонда составили 4 542,8 млрд.тенге. За истекший финансовый год перечислено поступлений в сумме 2 339,5 млрд.тенге, в том числе прямых налогов от предприятий нефтяного сектора – 1 371,4 млрд.тенге. ( Расшифровка по видам поступлений и об использовании Национального фонда приведена в Слайде 9).

Справочно: Прогнозные показатели по прямым налогам неисполнены на сумму 21 млрд.тенге по поступлениям по налогу за добычу полезных ископаемых поскольку ТОО «Тенгизшевроил» произвел уплату не в полном объеме (при уточнении республиканского бюджета ТОО «ТШО» по НДПИ была представлена сумма 1 412,8 млн.долл.США, или 211,9 млрд.тенге, фактически уплачено 122,3 млрд.тенге, в связи с тем, что уплата за 4 квартал 2009 года по сроку сложится в январе 2010 года).

В реализацию Послания Главы государства необходимо обеспечить:

-построение новой модели управления Нацфондом с учетом анализа адекватности модели Нацфонда Республики Казахстан в условиях кризиса;

-внесение изменений и дополнений в Концепцию формирования и использования средств Национального фонда РК на среднесрочную перспективу.

            Справочно: Основным условием при формировании новой модели Национального фонда РК (НФ РК) являлась приверженность его главной цели - накоплению средств для будущих поколений, реализуемой через его сберегательную функцию.

            В этой связи, в целях недопущения истощения НФ РК и эффективного использования его средств, предусмотрена возможность направления фиксированного трансферта в абсолютном выражении (исторически около 8 млрд. долларов) в республиканский бюджет взамен ныне существующего гарантированного трансферта, лимитированного на уровне не более 1/3 части от активов НФ РК, в целях финансирования текущих расходов и бюджета развития.

                     В целях предотвращения замещения недополученных при данном подходе в республиканский бюджет средств НФ РК государственным заимствованием предлагаются следующие фискальные ограничения:

-     расходы на обслуживание правительственного долга не более объема инвестиционного дохода Фонда;

-     расходы на обслуживание и погашение долга не более 15% от поступлений в бюджет.

            При реализации предлагаемой схемы, по прогнозным данным, активы НФ РК к 2020 году, составят 90 млрд. долларов США или 30% к ВВП (при действующей политике – 44,7 млрд. долларов США или 15% к ВВП).

В текущем году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса при формировании годового отчета об исполнении республиканского бюджета за 2009 год, впервые нами будет проведена оценка достижения результатов по республиканским бюджетным программам в рамках бюджета ориентированного на результат, включая результативность антикризисных мер.

Немаловажным фактором преодоления кризиса является ответственность и контроль за эффективным и целевым использованием денежных средств.

В рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации послания Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», Комитетом финансового контроля осуществлялись мероприятия по обеспечению контроля за целевым использованием бюджетных средств.

В 2009 году было проведено 11 069 контрольных мероприятий, в ходе которых контролем охвачено 8 582 объекта контроля, в том числе 772 государственных учреждения, финансируемых из республиканского бюджета, 5 047 государственных учреждений, финансируемых из местных бюджетов и 2 763 хозяйствующих субъекта.

Справочно: Из общего количества контрольных мероприятий 58%  приходится на плановые, 42% составляют внеплановые. Значительная доля внеплановых мероприятий – 42% от их общего количества проведена по постановлениям правоохранительных органов.(Слайд 10)

В целях обеспечения постоянного контроля за использованием средств, выделенных для реализации мероприятий по стабилизации экономики и финансового сектора Комитетом ежемесячно проводился мониторинг и анализ государственных средств на основании представляемой информации АО «ФНБ Самрук-Казына» и АО «НУХ КазАгро».

Контроль в АО «ФНБ «Самрук-Казына» на соответствие законодательству Республики Казахстан использования средств Национального фонда осуществлен по трем направлениям: на стабилизацию финансового сектора, поддержку малого и среднего бизнеса и решение проблем на рынке недвижимости. Особое внимание Комитета уделялось перемещению акцента с выявления нарушений на их предупреждение и профилактику.

Не последнюю «роль» в поддержании реального сектора экономики «играет» государственное регулирование сферы несостоятельных должников.

На сегодняшний день завершены процедуры реабилитации на 14 организациях из них на 11-ти платежеспособность восстановлена и предотвращена ликвидация, тем самым сохранено 6 556 рабочих мест.

В текущем году поручаю Комитету по работе с несостоятельными должниками совместно с Налоговым комитетом и местными исполнительными органами усилить работу по выявлению неплатежеспособных организаций для проведения процедур реабилитации в целях недопущения их банкротства, сохранения рабочих мест.

В сегодняшних условиях не только юридические, но и многие физические лица столкнулись с проблемой невозможности оплаты договоров по банковским кредитам. Причиной тому стали, как потеря работы, так и сокращение заработной платы.

В рамках действующего законодательства в отношении данных должников банки и другие кредитные организации проводят процедуры, по взысканию просроченных долгов реализуя все имеющееся у них имущество, в том числе единственное жилье.

Стремясь подняться на уровень конкурентоспособных развитых стран, где успешно применяется институт банкротства физических лиц, необходимо использовать их опыт в данном вопросе.

На сегодняшний день законодательство о банкротстве не содержит положений о признании гражданина банкротом.

Поэтому Комитету по работе с несостоятельными должниками для введения в национальное законодательство института банкротства граждан, параллельно с внедрением всеобщего декларирования, необходимо провести детальный анализ действующего законодательства, а также изучить международную практику зарубежных стран по данному вопросу.

Наряду с перечисленным проведена большая работа по формированию правовой базы Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Одним из важных направлений в рамках Таможенного союза является разработка и принятие его договорно-правовой базы. В части таможенного администрирования уже принят Таможенный кодекс таможенного союза и ряд соглашений, предусмотренных перечнем международных договоров, формирующих завершающий этап данного интеграционного объединения.

            В этой связи, Комитету таможенного контроля в 2010 году предстоит серьезная работа по реализации указанных мер, в частности:

            - проработка специальной группой, созданной решением Межгоссовета ЕврАзЭС (№17 от 27.11.2009г.), Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза;

            - обеспечение проведения внутригосударственных процедур и ратификации Договора о Таможенном Кодексе таможенного союза и Протокола о внесении в него изменений;

            - обеспечение в пределах компетенции разработки и принятия международных соглашений и решений Комиссии Таможенного союза, предусмотренных Планом по введению в действие Таможенного кодекса Таможенного союза;

            - обеспечение в пределах компетенции разработки нормативных правовых актов по приведению национального таможенного законодательства, в том числе нового Таможенного кодекса Республики Казахстан, в соответствие с нормами Таможенного кодекса Таможенного союза.

С 1 июля 2010 года отменяется декларирование и таможенное оформление товаров, происходящих из Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, перемещаемых в пределах единой таможенной территории таможенного союза. Таким образом, между Белоруссией, Казахстаном и Россией начнет осуществляться взаимная торговля без таможенных границ.  

Кроме того, в целях обеспечения общих таможенных процессов Комитету таможенного контроля необходимо организовать до конца года информационное взаимодействие с таможенными службами России и Белоруссии через Центр оперативного управления.

Решением Комиссии таможенного союза от 21 октября 2009 года утвержден План мероприятий по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы. В этой связи, Комитету таможенного контроля необходимо принять меры по реализации указанного Плана мероприятий.

Для реализации Решений Межгоссовета ЕврАзЭС, принятых 27 ноября 2009 года для таможенных органов одной из основных задач явился переход с Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ТН ВЭД РК) на Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС).

В связи с этим, на международном уровне в рамках «тройки» рассматривается вопрос о выработке единого регламента по внесению изменений и дополнений на Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности таможенного союза.

            Для перехода информационных систем на ЕТН ВЭД ТС проводится работа по интерпретации новых кодов ЕТН ВЭД ТС (более 700 товарных подсубпозиций ЕТН ВЭД ТС) и для использования в работе таможенными органами и структурными подразделениями Комитета составлена корреляционная таблица перехода с ТН ВЭД РК на ЕТН ВЭД ТС.

            Кроме того, в рамках модернизации таможенной службы Республики Казахстан предполагается разработка и введение в действие Интегрированного тарифа, предусматривающего консолидированный документ содержащий свод ставок таможенных пошлин и применение иных мер тарифного и нетарифного регулирования.

            В этой связи, перед таможенными органами стоит задача по:

- реализации Решения Международного Государственного Совета ЕВРАзЭС от 27 ноября 2009 года № 18, в связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года Единого таможенного тарифа;

- реализации ряда Соглашений по определению и контролю таможенной стоимости товаров, а также страны происхождения товаров в условиях функционирования Таможенного Союза.

В рамках реализации норм Таможенного кодекса Таможенного союза необходимо осуществить следующие мероприятия:

- утвердить технологическую схему с таможенными службами стран-участниц Таможенного союза в рамках взаимодействия по проведению совместных таможенных проверок и обмена информации по проведенным проверкам;

- в рамках передачи функций контроля за уплатой косвенных налогов Налоговому Комитету РК необходимо реализовать совместные мероприятия по проведению пост-таможенных проверок, а также передаче информации таможенными органами в налоговые органы, в части уплаты НДС и акцизов по итогам проведенных пост - таможенных проверок.

Как результат работы, проведенной в 2009 году, по уменьшению барьеров для бизнеса, можно считать введение в действие поправок в Таможенный кодекс в части интегрированного контроля.

Данные поправки предусматривают передачу транспортного, ветеринарного, санитарно-карантинного и  контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу таможенным органам Республики Казахстан.

  Введение интегрированного контроля в пунктах пропуска предполагает оптимизацию затрат государственного бюджета на развитие каждого вида контроля, сократится время осуществления контроля за прохождением товаров и лиц через границу до 30 - 40 минут (ранее грузы проходили до 3 - 4 часов); будет минимизирована коррупциогенность при осуществлении контроля в пунктах пропуска на границе. (Слайд 11).

В данном направлении со стороны Министерства финансов соответствующая работа уже проведена, в частности - расширены функции Центра оперативного управления КТК в г.Астане для дистанционного мониторинга и комплексного управления границей. Теперь поданные участником ВЭД для оформления документы сканируются и отправляются по каналам электронной связи в Астану в ЦОУ, где принимается решение о пропуске груза через границу. На все это уходит не более 30 минут, что в 6 раз быстрее, чем было ранее.

Законодательные поправки приняты и сейчас стоит вопрос в практической реализации. Таким образом, чтобы бизнес ощутил выгоду от сокращения нескольких видов контроля путем их интеграции в один, необходима скорейшая передача контрольных функций от уполномоченных органов (МЗ, МТК, МСХ) Комитету таможенного контроля. Эта работа сейчас затягивается со стороны указанных госорганов. В связи с чем, Карим Кажимканович, прошу Вас поручить заинтересованным органам согласовать в ближайшее время соответствующие документы по передаче функций контроля.

Продолжая работу в данном направлении, Комитету таможенного контроля необходимо, в целях реализации Закона:

- обеспечить принятие в установленные законодательством сроки соответствующих подзаконных актов направленных на внедрение интегрированного таможенного контроля в автомобильных пунктах пропуска;

- в связи с возникшими противоречиями в нормах Таможенного кодекса Республики Казахстан и Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части осуществления санитарно-эпидемиологического контроля в автомобильных пунктах пропуска, принять меры по их устранению;

- разработать Порядок взаимодействия государственных органов при проведении контроля в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.

Другим важным шагом к сокращению издержек бизнеса является автоматизация процесса получения документов для экспортно-импортных операций. Таковых насчитывается до 17 документов.

Сегодня значительное время затрачивается на их получение от различных госорганов и предъявление таможенным органам.

Решение данного вопроса Министерством финансов  видит в автоматизации процесса через Е-окно. Данная задача может быть реализована на базе имеющегося ЦОУ Комитета таможенного контроля. В случае реализации принципа «Е - окно» участникам ВЭД будет дана возможность представления разрешительных документов в таможенный орган в виде электронных документов.

Основной проблемой здесь является интеграция баз данных государственных органов, выдающих разрешительные документы. Причем степень готовности различная, в одних органах необходимо лишь техническое решение по информационному взаимодействию,  в других – нужна разработка электронных баз данных, ввиду отсутствия таковых.

Поэтому, Карим Кажимканович, прошу Вас:

- поддержать наше, ранее озвученное, предложение по созданию под председательством Заместителя Премьер-Министра  Республики Казахстан межведомственной рабочей группы по внедрению системы «Е-окно», в рамках которой объединить усилия межведомственных экспертных групп по улучшению индикатора рейтинга «Doing Business» Всемирного Банка и группы по пересмотру и оптимизации разрешительных документов;

-   поручить государственным органам  доработать свои информационные системы с учетом пересмотра технологии контроля за своими процессами, сокращения бумажного документооборота;

- Министерству экономики и бюджетного планирования предусмотреть, при необходимости, средства при уточнении бюджета уже в текущем месяце.

С 1 июля 2010 года в рамках Таможенного союза взимание косвенных налогов при импорте товаров на территорию РК будет осуществляться не таможенными, а налоговыми органами РК.

Косвенные налоги, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам, должны быть уплачены не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, тем самым налогоплательщику-импортеру предоставляется отсрочка по уплате косвенных налогов сроком до 1, 5 месяцев. 

Данная отсрочка позволит налогоплательщикам не отвлекать оборотные средства для уплаты налога, соответственно, не привлекать заемные средства, что снизит нагрузку на субъектов бизнеса.

С 1 января 2010 года в рамках таможенного союза отменены действующие ограничительные меры тарифного и нетарифного характера во взаимной торговле, такие как лицензирование импорта алкогольной продукции, уплата лицензионного сбора (10 МРП = 14 130 тенге) и количественные ограничения, что существенно упростит процедуру перемещения товаров, снимет административные барьеры, сэкономит денежные средства и создаст благоприятные условий для осуществления деятельности хозяйствующими субъектами.

В отношении третьих стран в рамках вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним с 1 января 2010 года вступило в силу Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами упрощающее порядок лицензирования.                                                                                                                         В связи с действием Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе участниками во взаимной торговле подакцизными товарами будут применяться  ставки акцизов на  внутреннее производство, что позволит высвободить дополнительные денежные ресурсы порядка 3,0 млрд. тенге.

Справочно: Учитывая, что среднемесячная сумма НДС на импортируемые из РФ и РБ товары по итогам 2009 года составляет 11,2 млрд.тенге, можно предположить, что с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления с указанными странами расчетная сумма средств, не отвлекаемых налогоплательщиками на уплату НДС на импортируемые товары, составит 11,2 млрд.тенге. (Слайд 12)

Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РК налогоплательщикам могут быть предоставлены инвестиционные налоговые преференции, которые заключаются в отнесении на вычеты стоимости объектов преференций и (или) последующих расходов на реконструкцию, модернизацию.

К объектам преференций относятся впервые вводимые в эксплуатацию на территории Республики Казахстан здания и сооружения производственного назначения, машины и оборудование, которые в течение не менее трех налоговых периодов, следующих за налоговым периодом ввода в эксплуатацию, соответствуют одновременно условиям, определенным Налоговым кодексом РК.

Считаем, что указанные льготы будут являться привлекательными для налогоплательщиков РБ и РФ, которые будут заинтересованы во вложении своих инвестиций в РК.

В целях реализации Соглашения Министерством разработан План мероприятий по формированию таможенного союза на 2010-2011 годы, который одобрен Протоколом заседания у Первого Заместителя Премьер-Министра РК У.Шукеева и направлен на ознакомление заинтересованным государственным органам.

Справочно: Данным Планом предусмотрено проведение работы по внесению изменений и дополнений в законодательные акты

Также Планом предусмотрено налаживание информационного взаимодействия между налоговыми органами РБ, РК и РФ, между налоговыми и таможенными органами РК, а также с уполномоченными государственными органами РК.

В настоящее время проводится работа по передаче данных по лицевым счетам от КТК в НК и совместному контролю участников ВЭД (Слайд 13)

Что касается законопроектного блока, то все международные договоры, регулирующие механизмы взимания косвенных налогов во взаимной торговле в рамках таможенного союза подписаны. 

В настоящее время совместно с МЭБП РК работаем по внесению изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты по вопросам таможенного союза.

Теперь в кратчайшие сроки необходимо провести их ратификацию и внести необходимые изменения в Налоговый кодекс.

Соглашение об информационном обмене и его порядке между налоговыми органами стран Таможенного союза подписано. Для практической реализации необходима определенная доработка существующих систем и создание шлюза, что потребует средств из бюджета.

В рамках орг. мероприятий для координации работы на уровне центрального аппарата и  территориальных налоговых органов планируется создание соответствующих подразделений.

Учитывая тот факт, что с государственной границы Казахстан – Россия уходят Таможенные органы, вопросы не законного перемещения грузов и уклонения от ввозного НДС переходят к налоговым органам. Тем самым необходимо усиление мобильных групп Налогового камитета.

В целом, для реализации налогового администрирования в рамках Таможенного  необходимо выделение дополнительных средств в сумме 1456,3 млн. тенге ((на обмундирование мобильных групп (236,9 млн.тенге), оснащение их а/транспортом (179,2 млн.тг), подключение моб. Интернета 350,0 млн.тенге, разработка ИС для информационного обмена в рамках подписанных соглашений (470,0 млн.тенге)).

 Прошу поддержать.

По другим направлениям налогового администрирования.

За счет снижения налоговой нагрузки в связи с введением нового Налогового кодекса в 2009 году даны послабления для бизнеса и увеличены оборотные средства предприятий на сумму порядка 490,2 млрд.тенге.

Справочно: В том числе за счет снижения ставки по КПН на 10% - 311,6 млрд.тенге, снижения ставки НДС на 1% - 9,3 млрд.тенге, за счет отмены авансовых платежей по КПН по н/п, у которых совокупный годовой доход<325 тыс.МРП – 69,2 млрд.тенге, за счет введения возврата дебетового сальдо по НДС с учетом применения упрощенного порядка – 65,6 млрд.тенге, за счет увеличения порогового уровня для постановки на учет по НДС – 36,5 млрд.тенге. (Слайд 14)

В своем послании Президент отметил необходимость выработки новых подходов к функционированию СЭЗ. На мой взгляд здесь необходимо провести детальную оценку эффективности имеющихся мер, чтобы высветить реальные проблемы и выработать нетрадиционные подходы. До этого времени все стимулы исчерпывались налоговыми льготами в разных комбинациях, что считалось главной и достаточной мерой. 

Текущая картина свободных зон на сегодня следующая. Всего в Казахстане действуют и были представлены льготы по 4 специальным экономическим зонам: СЭЗ «Астана – жана кала», СЭЗ «Парк информационных технологий», СЭЗ «Морпорт Актау» и СЭЗ «Онтустик».

На 1 января т.г. по Республике  на СЭЗ зарегистрировано лишь 53 предприятия, из них в 2009 году имели нулевые результаты, т.е. бездействовали 35 компаний. Активными оставались лишь 18, при этом их обороты не превысили 45 млрд.тенге. Из них основная доля приходится на единичные «зонообразующие» предприятия, рост объемов производства которых связан с выпуском металлических конструкций по освоению морских нефтяных залежей в Каспийском регионе. По остальным компаниям продукция не находит должного спроса среди покупателей. Оборот по реализации компаний, например, работающих в ПИТ и Онтустик в 2009 году составил лишь 1,2 млрд.тенге.

Налоговая нагрузка предприятий СЭЗ и нагрузка аналогичных предприятий вне зоны сами по себе очень низкие (3-4%), чтобы льготы могли оказать влияние.

При этом отдельные льготы использовались скорее как инструмент оптимизации своих налогов, а не как предпосылка к инвестированию и созданию производств. Например, на момент существования льготы по НДС в СЭЗ Астана Жана было зарегистрировано 700 плательщиков НДС, при этом основная их деятельность находилась вне зоны. После отмены льготы с 1 января 2009 года, эти плательщики сняли регистрацию по НДС.

Тем не менее, анализ налоговой нагрузки показывает, что уровень КНН довольно низкий по налогоплательщикам, работающим с льготами и без льгот. По итогам 2008 года, налоговая нагрузка по всем СЭЗ составила в среднем 3,6%.

Налоговая нагрузка по налогоплательщикам, состоящим в СЭЗ «Астана - жана кала», большинство из которых являются строительными компаниями, составила 3,0%, что ниже среднеотраслевого уровня КНН по строительному сектору в целом по республике (4,5%).

Налоговая нагрузка по налогоплательщикам, состоящим в СЭЗ «Онтустик», большинство из которых являются компаниями текстильной промышленности составила 3,7%, что на уровне среднеотраслевого уровня КНН по текстильной промышленности в целом по республике (около 4%).

Это говорит о том, что проблемой является не уплата налогов, а отсутствие сбыта готовой продукции. И к решению вопроса необходимо подходить с точки зрения экономики. 

В ходе работы налоговых органов в целях упрощения исполнения налогоплательщиками (налоговыми агентами) налогового обязательства по составлению налоговой отчетности принято решение об оптимизации некоторых форм налоговой отчетности.

Справочно: Оптимизация форм налоговой отчетности путем:

- исключения некоторых форм налоговой отчетности;

- объединения нескольких форм налоговой отчетности в одну;

- исключения дополнительных форм;

- введения налоговых регистров (Слайд 15).

В результате проведенной работы количественно объем представляемой отчетности в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился с 70 до 44 форм (или на 37%), представляемых приложений - с 258 до 83 (или на 68%), а страниц - с 1 320 до 312 (или на 76%).

По вопросу администрирования рынков хотел бы отметить следующее.

В соответствии с Вашим поручением, данным 22 декабря 2009 года, в связи с отменой разовых талонов Министерством финансов проведена работа по подготовке предложений по внесению соответствующих изменений и дополнений в законодательство РК, в том числе, в Налоговый кодекс в части введения:

- требования по представлению в налоговые органы лицами, торгующими на рынках, реестров поставщиков продукции;

 - нормы по обязательности ведения учета движения товаров, доходов-расходов без применения ККМ с фискальной памятью;

- нулевой ставки по регистрационному сбору за регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей на период до 1 марта 2011 года;

Также хотелось бы отметить, то, что уже сейчас мы начали разъяснительную работу на рынках. Нами также планируется открытие пунктов налоговых органов непосредственно на торговых рынках по предоставлению налоговых услуг.

Отдельно следует сказать о вопросе осуществления предпринимательской деятельности на рынках иностранцами. Согласно закону «О частном предпринимательстве» индивидуальными предпринимателями могут быть только граждане Республики Казахстан  и оралманы. При этом иностранец вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в РК, как физическое лицо только 90 дней в году.

В связи с чем, прошу Вас, Карим Кажимканович, дать поручение Министерству внутренних дел провести соответствующую работу по проверке соблюдения вышеуказанной нормы действующего законодательства.

В целях уменьшения административной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков внедрена система оценки рисков (СОР).

Система позволяет сконцентрироваться только на тех субъектах, которые представляют риск, тем самым, сделав проверки «точечными» и результативными.

В целом в соответствии с СОР в план проверок 2010 года включены 4 640 налогоплательщиков, что вдвое меньше чем планировалось в прежние годы.

По другим блокам …

В целях реализации Послания Главы государства по новому плану дальнейшей модернизации экономики и реализации стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны были внесены изменения в законодательство о государственных закупках в части сокращения сроков проведения конкурсов, что является мерой по преодолению последствий кризиса. 

В целях централизации и осуществления государственных закупок по принципу «одного окна» создана информационная система «электронных государственных закупок» - веб-портал государственных закупок, доработан модуль проведения электронных закупок способом запроса ценовых предложений, разработан и введен в опытную эксплуатацию в «пилотной» зоне Министерства финансов и в его структурных подразделениях модуль проведения электронных государственных закупок способом конкурса.

Обеспечен свободный доступ ко всей информации, касающейся процесса государственных закупок, каждому пользователю сети Интернет.

Справочно: За 2009 год на веб-портале зарегистрировано 30 751 участников электронных государственных закупок (далее - ЭГЗ), в т.ч. 13 072 потенциальных поставщиков и 18 580 заказчиков, 4 927 из которых проводили ЭГЗ. Выдано 33 511 имен пользователей и паролей представителям заказчиков, организаторов и потенциальных поставщиков ЭГЗ.

На электронной торговой площадке опубликовано всего 245 331 лотов.

При этом победители определены по 136 308 лотам. При запланированном бюджетом суммарном объеме по этим лотам 24 610,4 млн. тенге, общая сумма, предложенная победителями ЭГЗ, составила 18 531,1 млн. тенге. Средняя суммарная условная экономия по этим 136 308 закупкам составила 6 079,3 млн. тенге или 24.7 %. (Слайд 16)

В этом году в данном направлении перед нами стоят задачи по:

- проведению работ по интеграции веб-портала с интернет-порталом казахстанского содержания, для получения данных из реестра товаров, работ и услуг, производимых казахстанскими производителями, в целях реализации механизма проведения закупок только среди отечественных товаропроизводителей;

- активному вовлечению в систему электронных государственных закупок способом конкурса всех организаторов конкурсов на уровне, который позволил бы закрепить навыки проведения электронных конкурсов с тем, чтобы в дальнейшем через внесение соответствующих поправок в закон установить обязательность проведения конкурсов, также как, начиная с этого года обязательно осуществление электронных государственных закупок методом ценовых предложений.

Особое внимание в сегодняшнем докладе о деятельности Министерства хотел бы уделить исполнению поручений Главы государства.

О результатах исполнения поручений по инвентаризации и решению проблем обеспечения детей детскими дошкольными учреждениями (Слайды 17, 18, 19).

В реализацию распоряжения Президента Республики в 2009 году проведена инвентаризация в 1 098 госорганах и подведомственных им госучреждениях, а также в 25 национальных компаниях, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, занимаемых помещений и используемых служебных легковых автомобилей.

По результатам инвентаризации были решены вопросы по перераспределению 10 279,2 кв.м излишних площадей между нуждающимися в помещениях центральными и местными исполнительными органами, в имущественный наем передано 1 920,9 кв.м.излишних площадей, в график продажи текущего года включено 15 излишних машин (46 продано в 2009 году).

Принимая во внимание, что действующие нормативы положенности площадей установлены без учета специфики деятельности судебных и правоохранительных органов, пересматриваются нормативы положенности площадей и служебных легковых автомобилей. По результатам пересмотра будет решено, как использовать 21 792 кв.м площадей.

Аналогичная картина сложилась и в национальных компаниях, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах. Не согласованы к отчуждению 2770 кв.м. из 5906 кв.м излишних площадей и 6 служебных автомобилей из 105. Поэтому работа с ними будет продолжена на основе пересмотренных нормативов.

Справочно. По результатам проведенной инвентаризации, выявлено 42264 кв.м излишних площадей в 281 государственном учреждении, из них:

1) 10 279,1 кв.м перераспределено между центральными местными исполнительными органами;

2) 1920,9 кв.м передано в имущественный наем.;

3) 114,2 кв.м включено в график продажи на 2010 год.

Продолжается работа по перераспределению и передаче в имущественный наем  6333,3 кв.м. (Слайд 17)

Инвентаризация служебных легковых автомобилей выявила в 23 государственных учреждениях 61 единицу излишнего транспорта. Все они были включены в График выставления на торги объектов республиканской государственной собственности на 2009 год, из них 46 машин реализовано на сумму 6374 тыс. тенге (вырученные средства зачислены в доход РБ), 15 не проданных машин включены в График продажи на 2010 год. (Слайд 18)

Кроме того, инвентаризация проведена в 25 национальных компаниях, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах.

Превышение норм положенности площадей выявлено в 11 компаниях.

 Общая площадь излишних  помещений составила 5906 кв.м., в том числе в 9 национальных компаниях - 5012,3 кв.м., в холдингах – 893,9 кв.м.

В 15 национальных компаниях излишки машин составили 103 ед. и 2 ед. в одном из холдингов.

Компаниям было предложено сократить выявленные излишки.

Согласно представленных компаниями сведений по состоянию на 01.01.10 г. реализовано 1546,4 кв.м излишних площадей ( в том числе: национальными компаниями – 705,5 кв.м, холдингами – 840,9 кв.м); 1589,8 кв.м  излишних площадей находятся на стадии оформления к отчуждению ( в т.ч: 1536,8 кв.м - национальными компаниями, 53 кв.м – холдингами). Кроме того, реализовано 88 излишних служебных легковых автомобилей (в том числе: 86 - национальными компаниями, 2- холдингами), 11 машин находятся на стадии оформления к отчуждению.

Не согласованы к отчуждению 2770 кв.м. излишних площадей и 6 служебных автомобилей.

Следует отметить, что в соответствии с ЗРК «Об акционерных обществах», утверждение норм положенности площадей и служебных автомобилей компаний относится к компетенции органов управления обществ. В связи с чем, предложения МФ по реализации выявленных излишков носит для компаний рекомендательный характер. Вместе с тем, в адрес госорганов и госхолдингов, осуществляющих права акционера (органа управления) нацкомпаний, были направлены обращения о привидении норм положенности в соответствие с требованиями постановления ПРК от 10 февраля 2003 года № 145 и реализации выявленных излишков. (Слайд 19)

  Поручаю КГИП продолжить работу по оптимизации госимущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, с учетом введенных новых нормативов положенности.

Решение вопроса высвобождения государственными организациями зданий бывших детских садов и передачи их в коммунальную собственность

Одним из важнейших поручений Главы государства, данных на прямой линии, стало совместное с Акимами областей, городов Астаны и Алматы, центральными госорганами высвобождение организациями зданий бывших детских садов и передачи их в коммунальную собственность.

Особую роль в своем послании Президент уделил реализации программы «Балапан» по охвату детей дошкольным образованием и поручил продолжить работу по открытию детских дошкольных учреждений путем, в том числе, передачи зданий и помещений, пригодных для открытия детских садов, высвобождения отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде.

В настоящее время передано 9 зданий бывших дошкольных учреждений, занимаемых подведомственными организациями центральных органов, в коммунальную собственность города Астаны для создания на их базе детских дошкольных учреждений.

Территориальными органами Комитета государственного имущества ведется работа по составлению перечня зданий по всей Республике. По предложению акиматов и госорганов формируются суммы необходимых средств для реконструкции и приобретения оборудования для создаваемых детских дошкольных учреждений, а также расчеты затрат на передислокацию организаций в другие административные здания и помещения.

Справочно. В настоящее время в республиканской собственности находятся 82 подобных зданий, помещений бывших детских садов, общей площадью 107 003 кв.м.

В настоящее время 11 акиматов (Акмолинской, Мангистауской Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЮКО областями и г. Алматы) изъявили желания принять 32 здания.) (Слайд 20)

Проблемным остается вопрос учета имущества космодрома «Байконыр», которое не имеет закрепления за казахстанскими юридическими лицами Республики Казахстан.

Данный вопрос не был предусмотрен Договором по передаче имущества комплекса Байконур в аренду Российской Федерации в 1994 году, что объясняется специфичностью самого комплекса. И его решение потребовало методологического обоснования и времени.

Только после проведения в 2009 году переговоров с Российской стороной Министерство финансов получило возможность совместно с Казкосмосом, начать работу по закреплению имущества космодрома за госучреждением «Байконырбаланс».

Так, 1587 объектов, оцененных Казкосмосом в 2007 году, на общую сумму свыше 103 млрд. тенге, закреплены на праве оперативного управления за госучреждением «Байконырбаланс» и оприходованы на соответствующие счета бухгалтерского учета.

Кроме того, в результате совместной работы Министерства юстиции и Министерства финансов (из средств Минфина выделено 40 млн. тенге) Центром по недвижимости по Кызылординской области проведено государственное техническое обследование 353 зданий и сооружений, общей площадью 466 857 кв.м., и на основании полученных данных составлены технические паспорта.

В настоящее время прорабатывается вопрос с Министерством юстиции об осуществлении государственной регистрации права оперативного управления вышеуказанных объектов за госучреждением «Байконырбаланс».

В связи с тем, что предстоит передача госучреждения «Байконырбаланс» Министерству финансов и благодаря предусмотренным Республиканским бюджетом средствам (на 2010-2012 годы 1 019 098 тыс. тенге, в т.ч. 2010 г. – 340380 тыс. тенге, 2011 г.-473 336 тыс. тенге, 2012 г. -205 382 тыс. тенге) перед ведомством и его подразделениями ставится задача по проведению оценки оставшегося имущества комплекса «Байконыр» и государственного технического обследования, составлению технических паспортов, осуществлению государственной регистрации.

Отдельно необходимо отметить по поручениям, озвученным Главой государства в недавнем послании…

1. Передача СПК местным исполнительным органам, которым предстоит на деле стать региональными корпорациями по развитию бизнеса.

Учитывая, что Акимы являются ответственными за состояние социально-экономического развития и обеспечение проведения государственной политики на соответствующей территории, считаем необходимым реорганизовать данные СПК путем разделения, а активы СПК распределить, исходя из территориальной принадлежности.

В связи с этим, считаю необходимым Министерству индустрии и торговли совместно с Министерством экономики и бюджетного планирования определить единые подходы в деятельности корпораций, цели, задачи СПК с учетом их роли, определенной Президентом в своем Послании.

Согласно Вашему поручению, Карим Кажимканович, должна быть сохранена преемственность в реализации проектов с участием малого бизнеса (более 100 проектов), в которые вложены значительные активы государства. Реализация данных проектов и реинвестирование полученной прибыли в реализацию социальных, экономических или культурных целей населения той территории, на которой функционирует СПК должны оставаться основными задачами СПК.

В настоящее время почти каждая СПК располагает достаточными активами, рациональное и эффективное использование которых поможет развитию регионов республики и малому и среднему бизнесу.

2. Одной из приоритетных задач текущего года будет участие в работе комиссии по вопросам деятельности республиканских госпредприятий, с инициативой создания которой выступило Агентство по защите конкуренции на своей Коллегии и которое, Вы, Карим Кажимканович, поддержали.

Так исходя из требований Закона «О конкуренции», в случае предоставления Агентством отказа в дальнейшей деятельности госпредприятию, Министерству и Комитету, в частности,  как субъекту права госсобственности, совместно с отраслевыми министерствами потребуется проведение работы по приватизации, реорганизации данных предприятий. В целях своевременного выполнения данной задачи, мы поддерживаем создание  Комиссии при Правительстве под председательством Министра финансов, с включением в нее представителей Министерства юстиции, Министерства экономики и бюджетного планирования и Агенства по защите конкуренции.

Кроме того, учитывая, что коммунальных госпредприятий более 5 тысяч и им необходимо пройти те же самые процедуры, что и республиканским предприятиям, положение и регламент работы этой комиссии необходимо применить и акиматам областей и городов.

Относительно проработки вопроса возможности выпуска суверенных исламских облигаций сукук в целях диверсификации источников инвестиций в страну...

В настоящее время совместно с другими заинтересованными государственными органами разрабатываются предложения по внесению изменений и дополнений в ряд законодательных актов по вопросам исламского финансирования.

По другим направлениям деятельности Министерства

Комитет по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма осуществляет свою деятельность по формированию нормативной правовой основы деятельности финансового мониторинга.

28 августа 2009 года Президентом Республики Казахстан подписаны Законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Ведется работа по приведению отдельных норм Закона в соответствие с Нормативным постановлением Конституционного Совета. Вышеуказанные Законы вводятся в действие 9 марта 2010 года.

В 2010 году Комитету необходимо разработать проекты НПА в целях реализации принятых Законов и активизироваться в направлении создания и развития Единой информационной аналитической системы финансового мониторинга.

Учитывая, что уполномоченный орган по финансовому мониторингу сформирован и практически приступил к работе, нами высказана инициатива разработки и принятия Концепции стратегии развития системы финансового мониторинга Республики Казахстан на 2011-2015 годы, которая будет построена на опыте и практике работы подразделений финансовой разведки других стран и направлена на оптимизацию национальной системы финансового мониторинга, укрепление потенциала всех ее элементов, повышение эффективности нашего участия в международном сотрудничестве в данной сфере с учетом международно-признанных стандартов и обязательств. 

Уважаемый Карим Кажимканович, пользуясь случаем, хотел бы заручится Вашей поддержкой в данном вопросе.

В области развития аудиторской деятельности.

На сегодняшний день существует ряд методов государственного и негосударственного регулирования аудиторской деятельности, в том числе, путем проведения профессиональными аудиторскими организациями внешнего контроля качества аудиторских организаций и путем лицензирования аудиторской деятельности.

В части негосударственного регулирования Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» предусмотрено функционирование нескольких саморегулируемых профессиональных организаций, правомочие которых подтверждается Министерством финансов. Деятельность таких организаций в первую очередь направлена на развитие аудита, повышение его эффективности и качества посредством осуществления внешнего контроля качества.      

Законодательно утвержденные нормы по осуществлению государственного контроля за деятельностью аудиторских и профессиональных организаций позволяют Комитету финансового контроля  во взаимодействии  с  профессиональным аудиторским сообществом  решать поставленные задачи.

Справочно: На сегодняшний день функционируют две профессиональные аудиторские организации («Палата аудиторов», «Коллегия аудиторов»), аккредитованные Министерством финансов в 2007-2008 годах. Созданные при профессиональных организациях квалификационные комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы проводят аттестацию кандидатов в аудиторы, соответствующей международной практике. Слайд 21

  В области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

        Справочно: В настоящее время Министерством финансов аккредитованы 5 профессиональных организаций бухгалтеров («Союз бухгалтеров», «Ассоциация бухгалтеров и бухгалтерских организаций», «FIRST», «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка», «Форум»), под которыми существуют 2 профессиональные организации по сертификации бухгалтеров («Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы», «Soul Sista Expert»). Слайд 22

Система повышения квалификации бухгалтеров выведена из сферы государственного регулирования в сферу регулирования профессионального сообщества.  Профессиональные организации по сертификации бухгалтеров, которые обязаны иметь соглашение с одной или несколькими профессиональными организациями бухгалтеров, в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности самостоятельно формируют учебный материал, экзаменационные модули и проводят экзамены (ст. 22 ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).    

Законодательно установлено полноправное участие профессионального сообщества в разработке нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности в рамках Консультативного органа (ст. 21 ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности») .

         Таким образом, Министерство финансов посредством деятельности профессиональных организаций бухгалтеров и организаций по сертификации бухгалтеров осуществляет государственное регулирование в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности

Мониторинг за состоянием перехода организаций публичного интереса на МСФО осуществляется через Депозитарий финансовой отчетности.

Депозитарий позволяет обеспечить доступность и прозрачность финансовой отчетности организаций, что повышает инвестиционную привлекательность  Казахстана и способствует повышению качества и достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, на основе которой пользователям, предоставлена возможность принятия обоснованных экономических решений.

На 1 января 2010 года:  в депозитарии зарегистрировано 3674 компаний, включено 3074 финансовых отчетностей  и 1780 аудиторских отчетов по итогам 2008 года, представленных в 2009 году. На веб-портале депозитария, интерфейс которого реализован на трех языках: русском, казахском и английском, зарегистрировано более 50 000 посещений пользователей в 2009 году.  В целях доступности информации о казахстанских компаниях в международных информационных системах, заключено дистрибьюторское Соглашение с компанией Internet Securities, Inc., входящей в группу компаний Euromoney Institutional Investor PLC, и имеющей представительства в 28 странах мира, о распространении информации из депозитария в информационной системе Internet Securities (ISI Emerging Markets).

При этом посещение пользователей в зависимости от географической интернет-принадлежности выглядит следующим образом:

Китай – 14%

Нидерланды – 1,3%

США -30,4%

Великобритания – 45,7%

Франция – 4,7%

Россия – 2%

Бельгия – 0,7%

Соломоновы Острова – 0,6%

Сингапур – 0,6%, что свидетельствует о востребованности такой информации не только казахстанскими пользователями.  Слайд 23

В настоящий момент перед Министерством финансов стоит задача по созданию на базе веб-портала Депозитария, представляющего собой средство массовой информации, центра корпоративных событий, через который организации публичного интереса смогут раскрывать информацию о своей деятельности, что в дальнейшем позволит на законодательном уровне отменить обязательную публикацию организациями годовой финансовой отчетности в периодических печатных изданиях  (в настоящее  время обязанность предусмотрена п.6 ст. 19 ЗРК « О бухгалтерском учете  и финансовой отчетности»). 

В текущем году также предстоит продолжить работу по внедрению МСФО для малого и среднего бизнеса, обеспечить условия для дальнейшего распространения международных стандартов аудирования, совершенствованию системы контроля в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, продолжить работу  по  переходу  государственных учреждений  на бухгалтерский учет и финансовую отчетность  в соответствии  с Международными стандартами   финансовой  отчетности  для общественного сектора (МСФООС).

Министерством на постоянной основе ведется работа по борьбе с коррупцией.

Разработан и применяется целый комплекс системных мер по предупреждению и искоренению коррупционных проявлений в деятельности органов системы Министерства.

Функционирует «телефон доверия» установленный в Департаменте кадрового обеспечения и документооборота, имеется почтовый ящик для писем и обращений физических и юридических лиц. В режиме «он-лайн» осуществляется мониторинг моего блога и на все поступающие вопросы даются исчерпывающие ответы.

29 апреля 2009 года Министерство презентовало проект электронного Минфина – «е-Минфин». Проект поддерживает принцип «одного окна», когда граждане взаимодействуют с государственным органом через Интернет, что ведет к большой экономии времени и средств, снижению коррупциогенности, обеспечению прозрачности и мониторинга со стороны граждан при решении их вопросов, повышению оперативности услуг, снижению административных барьеров.

В целях минимизации контактов с налогоплательщиками постоянно ведется работа по увеличению количества электронных налоговых услуг, созданию и развитию современных Центров приема и обработки информации по обслуживанию налогоплательщиков.

В течение 2009 года 80 % форм налоговой отчетности представлены в электронном виде.

Системная работа по снижению коррупции в таможенной системе основывается на последовательной и планомерной стратегии Комитета в части совершенствования таможенного администрирования в целях упрощения таможенных процедур, снятия административных барьеров для физических и юридических лиц, сокращения количества разрешительных документов и сроков их выдачи.

            Теперь о задачах, которые не прозвучали в основном тексте доклада. 

ВО-Первых, всем структурным подразделениям обеспечить в полном объеме выполнение целей, задач и результатов Стратегического плана Министерства финансов на 2010-2014 годы и индикаторов Меморандума Министерства на текущий год;

ВО-Вторых, осуществлять на постоянной основе мониторинг исполнения республиканского бюджета администраторами республиканских бюджетных программ, особенно средств, выделенных в рамках Дорожной карты;

В-третьих, обеспечить работу по формированию отчета Правительства РК об исполнении республиканского бюджета за 2009 год  и подготовить материалы к его защите   в Парламенте РК;

            В- ЧЕТВЕРТЫХ,  обеспечить на первом этапе реализацию ИАИС «е-Минфин» в части следующих видов работ и услуг: планирование деятельности и управление проектом по автоматизации МФ РК; приобретение необходимого вычислительного оборудования для разработки и опытной эксплуатации подсистем ИАИС; формализация структуры данных подсистем ИАИС; разработку структуры информационного хранилища ИАИС,  подсистем ИАИС;

В ПЯТЫХ, провести работу по заключению межсекторальных соглашений в рамках Меморандума с акиматами, министерствами и ведомствами в целях осуществления мер по оснащению пользователей всем необходимым для подключения к системе «Казначейство-клиент»;

В-ШЕСТЫХ, обеспечить контроль за соблюдением законодательства в части обеспечения казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок.

В завершение своего выступления хочу сказать, что все задачи, которые Вы, Карим Кажимканович, ставили перед нами на 2009 год выполнены, о ходе их реализации я неоднократно докладывал. В текущем году Министерство намерено продолжить работу по реализации стратегических задач и антикризисного плана Правительства.

Благодарю за внимание!