11 ноября истекает срок уплаты единого земельного налога и платы за пользование водными ресурсами

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

11 ноября истекает срок уплаты единого земельного налога и платы за пользование водными ресурсами

Необходимо не позднее 11 ноября 2019 года произвести уплату сумм налогов и платежей, исчисленных за период с 1 января до 1 октября 2019 года:

  •  единого земельного налога,
  •  платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Уплата единого земельного налога производится в бюджет по месту нахождения земельного участка. Сумма платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников уплачивается в бюджет по месту специального водопользования, указанного в разрешительном документе.


Кроме единого земельного налога, Крестьянские и Фермерские хозяйства уплачивают:

- ИПН, удерживаемый у источника выплаты (за наемных работников);

- социальные платежи.

По ним уплата производится ежемесячно до 25 числа месяца, следующего  за отчетным.

Оплатить  налоги и обязательные платежи в бюджет можно на веб-портале «электронного правительства» (еGov.kz), без авторизации и подписания электронной цифровой подписью.

Для этого необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» - «Платежи» - «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав «Оплатить онлайн». После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.

Управление разъяснительной работы ДГД по СКО2019 жылдың 1 қантардан бастап 1 қазанына дейін кезең үшін есептелген салық және төлемдердің сомасын 2019 жылғы 11 қарашадан кешіктірілмей төлеуге қажет:

  •  бірыңғай жер салығын
  •  су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.

Бірыңғай жер салығын төлеу жер учаскесінің орналасқан жері бойынша бюджетке жүргізіледі. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем сомасы рұқсат құжатында көрсетілген арнайы су пайдалану орны бойынша бюджетке төленеді.

Бірыңғай жер салығынан басқа, шаруа немесе фермерліқ қожалықтарына төлеуі қажет:

  • төлем көзінен ұсталатын, жеке табыс салығын,
  • әлеуметтік төлемдерін.

Олар бойынша төлем ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін жүргізіледі.

Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді "электрондық үкімет" веб-порталында төлеуге болады (еGov.kz) (авторизациялау және электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою қажетсіз).

Ол үшін  «Салық және қаржы» - «Төлемдер» - «Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу» бөліміне өтіп, «Онлайн төлеуге» басу арқылы қызметке тапсырыс беру қажет. Салық төлеушінің ЖСН/БСН,  мемлекеттік кірістер органының атауын, төлем сомасын, бюджеттік жіктеу кодын  енгізгеннен кейін, жүйе автоматты түрде салық төлеу бөліміне ауысуды ұсынады. Толық рәсім аяқталғаннан кейін, төлеу фактісін растайтын электрондық чек ұсынылатын болады.  

СҚО бойынша МКД Түсіндіру жұмысы басқармасыРассказать друзьям:

Возврат к списку